Pharmacognsy MCQ(QUIZ)

Pharmacognosy MCQ(QUIZ) HELLO GUYZ we are started this new stuff {QUIZ} and this is pharmacognosy MCQ(QUIZ) the main motto of this quizzes are to prepare diploma in pharmacy students for exit examination. and as well as our friends to get knowledge. if you don’t know what is exit examination? Click Read more…

Leptospirosis meaning

Leptospirosis meaning in marathi लेप्टोस्पिरोसिस ( leptospirosis ) हा एक जिवाणूजन्य रोग आहे हा तुम्हाला पावसाळ्यात होणाऱ्या पाण्याच्या साठ्यामुळे होऊ शकतो . याचा प्रसार उंदीर व पाळीव प्राणी म्हणजे  कुत्रा, मांजर, गाय, यांच्या लघवीतून होतो . लेप्टोस्पिरोसिस जिवाणू पाण्यात तसेच चिखलात अनेक महिने जिवंत राहू शकतात. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात Read more…

WhatsApp chat