October 22, 2019

Pharmaceutics Second All Definitions

        Pharmaceutics Second All Definitions Welcome to pharmamad.com we are clearing pharmaceutics second year all definitions for our students in an easy way to understand properly and easy to remember. Posology– Greek word posos meaning how much and logos meaning science. So posology is a branch of medical science which deals with […]

Leptospirosis meaning

Leptospirosis meaning in marathi लेप्टोस्पिरोसिस ( leptospirosis ) हा एक जिवाणूजन्य रोग आहे हा तुम्हाला पावसाळ्यात होणाऱ्या पाण्याच्या साठ्यामुळे होऊ शकतो . याचा प्रसार उंदीर व पाळीव प्राणी म्हणजे  कुत्रा, मांजर, गाय, यांच्या लघवीतून होतो . लेप्टोस्पिरोसिस जिवाणू पाण्यात तसेच चिखलात अनेक महिने जिवंत राहू शकतात. आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात विशेषतः पावसाळ्यात आपल्या शरीराची काळजी […]

WhatsApp chat